Destomer Fastigheter logo


Destomer AB     Resultat och balans    Koncern   

 

Välkommen till Destomer AB

Vår affärsidé är att förvärva industrifastigheter som ägs av olönsamma bolag för att möjliggöra att de på så sätt kan frigöra kapital till deras huvudverksamhet. Därtill vill vi äga industrifastigheter, mindre vattenkraftverk samt skogsfastigheter där vi ser en långsiktig god potential.

Destomer äger även Obadja-koncernens egna fastigheter. Varje fastighet ägs i ett separat dotterbolag till Destomer AB.

Har ni intresse av att förutsättningslöst diskutera en affärsuppläggning som ligger inom vår affärsidé ber vi er kontakta oss:

Destomer AB
Söderbyvägen 2C
SE-196 50 Arlandastad Fax 08-595 105 55
VD Kjell-Roger Holmström
För karta och vägbeskrivning se
Google Maps.
E-post till ovanstående.