Destomer Fastigheter logo


Destomer AB     Resultat och balans    Koncern   

 

Resultat

Nedan presenteras viktiga nyckeltal för Destomer AB (MSEK).

2017 2016 2015 2014 2013 2012
Nettoomsättning 4,71 4,79 3,05 4,54 4,45 4,32
EBITDA 3,97 4,11 1,78 3,39 3,03 3,50
Resultat efter finansiella poster 2,51 2,67 0,23 1,67 1,18 1,47
Balansomslutning 44,76 38,41 37,57 39,07 39,36 33,81
Rörelsemarginal 58,6% 60,7% 19,3% 48,9% 42,2% 51,9%
Soliditet 29,3% 35,5% 32,3% 30,9% 27,6% 30,5%

Värdering av fastighetsbeståndet (MSEK)

Fastighet Mark / Byggnad m2 Taxeringsvärde Extern
värdering
Extern
finansiering
Ladda ner
värdering
Ljusbågen 7, Eskilstuna 20 618 / 7 925 20,05 (2013) 44,00 (2017) 22,84 Värdering (2017)
Kåbäcken 11:6, Partille 3 295 / 1 340 4,25 (2013) 7,50 (2017) 4,00 Värdering (2017)
SUMMA 23 913 / 9 265 24,31 51,50 26,84

Konklusionen är att det finns ett mervärde över lånen på över 24 MSEK i förhållande till de externa värderingarna. Belåningsgraden är cirka 52% och den externa finansieringen är nära det gemensamma taxeringsvärdet.

Målsättningen är ihop med vår expansion att ha en soliditet över 20% samt en belåningsgrad understigandes 65% av värderat värde.