Vi förvärvar och utvecklar
bolag till högre lönsamhet

Experter på turn around-case

När det gäller företag försöker vi se det andra inte ser. Vi ser möjligheter där andra ser förlorade fall. Under lång tid har vi specialiserat oss på förvärv av företag i ekonomiskt utsatta situationer, generationsväxlingsbolag samt bolag som kompletterar de befintliga koncernbolagen. Vår historik bevisar att vi har en metodik som fungerar.

Styrelsemedlemmen Stefan Edefors
Styrelsemedlemmen Stefan Edefors

Affärsidé

Vår affärsidé är att förvärva bolag eller produkter inom traditionella industriella verksamhetsområden och till dessa tillföra ett nytänkande och handlande för skapande av framtida vinster och affärsmöjligheter.

Strategier

Genom god marknadskännedom ska Obadja kunna se potentialer i företag och produkter som inte andra kan tillgodose på samma sätt, gärna genom att förvärva perifera verksamheter hos i första hand betydligt större koncerner.

Lönsamheten ska även säkerställas genom en kostnadseffektiv och flexibel verksamhet med tydliga kvalitetsmål.

Vi hjälper dig att lyckas med ditt företag

Obadjas dotterbolag