Koncern

Obadja AB är ägare till Rotex AB. Vår fastighetsgren Destomer AB är moderbolag för den del av koncernen där vi äger de fastigheter där vi bedriver verksamhet.

Rotex AB

Rotex AB tillverkar ett omfattande produktsortiment av automatsvarvade detaljer, exempelvis gänginsatser, stift och distanser, i Partille.

Destomer AB

Destomer AB förvärvar industrifastigheter som ägs av olönsamma bolag för att möjliggöra att de på så sätt kan frigöra kapital till deras huvudverksamhet. Destomer äger även Obadja-koncernens egna fastigheter.

Besök respektive hemsida genom länkarna nedan!