Om Obadja AB

Obadja har sedan starten 1991 riktat in sig på att förvärva industribolag i ekonomiskt utsatta situationer, generationsväxlingsbolag samt bolag som kompletterar de befintliga koncernbolagen. Som ägare är vi strategiska och långsiktiga.

Under en tioårsperiod byggde Obadja AB som ensam ägare upp Robustkoncernen, idag uppdelad i Robust Ståldörrar ABRullprofil i Örebro AB och Lagerkomponenter Säffle AB. Robust-koncernen avyttrades första oktober 2008.

Obadja äger industrigruppen Rehobot som har verksamhet i Sverige, England och USA samt fastighetsgruppen Destomer.

Obadja har även en historia med en omfattande verksamhet inom Corporate Finance och förvärvskonsultation. Den kompetens och de resurser som Obadja besitter inom detta område kommer idag framförallt till användning inom företagets aktiva ägande och expansion inom industribranschen.

Mål

Obadja ska efterstäva en 10 % nettomarginal över en konjunkturcykel. Bolaget eftersträvar en kontinuerlig tillväxt med ökad lönsamhet på företagsmarknaden, som etablerar Obadja som en långsiktig, erkänd entreprenör och aktiv ägare i de företag som förvärvats.

Obadja upprättade år 2018 ett mål om att öka koncernens omsättning från 100 MSEK år 2018 till 1000 MSEK år 2028. Expansionen ska komma från organisk tillväxt och strategiska förvärv. Omsättningsökningen bygger på en strategisk plan som kräver fokus och uthållighet, och inga snabba klipp.

Från vänster: Joel Alexandersson (VD Rehobot Rotex AB), Filip Redéen (VD Rehobot AB) och Kjell-Roger Holmström (VD Obadja AB).
Från vänster: Joel Alexandersson (VD Rehobot Rotex AB), Filip Redéen (VD Rehobot AB) och Kjell-Roger Holmström (VD Obadja AB).

Obadjas dotterbolag